Happy New World Foundation: 
Support for Orphans, Mothers and their Children in India

Cecile Vloet de oprichtster van de Stichting had een droom.

English below

Toen Cecile in het begin van 2018 weeshuizen in India bezocht, miste ze de mogelijkheid voor opvang voor moeders die hun kind willen houden maar waar door armoede geen kans voor is. De kinderen in weeshuizen zijn vaak geen wezen en worden om verschillende redenen afgestaan. Het doel is om de kinderen ondanks de heersende armoede bij hun moeder te houden.

De non profit organisatie Happy New World geeft onvoorwaardelijke steun, begeleidt, coached en traint moeders en hun kinderen, weeskinderen en andere kansarmen in India. Happy new world Foundation heeft een evolutionaire missie om in een community/eco village onbaatzuchtig werk, zorg, bescherming en onderwijs te bieden aan kansarmen om hun kennis, vaardigheden en hun zelfredzaamheid te vergroten.

De eco-village willen we vlakbij Puna in Zuid-India realiseren. Een helende vlindertuin, een veilige plek waar kinderen kunnen spelen, leren en kind kunnen zijn. Een tuin met permacultuur, en een zelfvoorzienende leefstijl. De community zorgt voor werkvoorziening voor de moeders door het maken van kleding en kunst door ambachtelijk handwerk. Daarvoor worden de moeders opgeleid. Er komt een restaurant met gezonde Vegan-voeding, schoon water en een gemeenschapsruimte voor bewustwordingsworkshops, yoga, dans, meditatie en onderwijs. Er zijn verblijfplaatsen voor gasten om deel te kunnen deelnemen aan de opbouw en de ontwikkeling van de community of het geven van therapie of workshops.

Het fundamentele principe van de community gaat om eenheid en het ontwikkelen van onzelfzuchtige en toegewijde dienst. De ecovillage is gericht op samenwerking en erkenning van ieder zijn of haar ‘kleur’.

Happy New World Foundation is een erkende Nederlandse stichting en beschikt over de ANBI status. Om onze goede doelen te steunen is de stichting opgericht, waardoor donoren gemakkelijk een bijdrage kunnen leveren om het project te kunnen ondersteunen.

 

When Cecile visited orphanages in India in the beginning of 2018, she missed a shelter for mothers who wanted to keep their children but could not because of poverty.
Children in orphanages are not often orphans and are parted with for several reasons. Our purpose is to keep the children with their mothers in spite of the prevailing poverty.

The non profit organisation Happy New World gives unconditional support, accompanies, coaches and trains mothers and their children, orphans and other underprivileged persons in India.
Happy New World Foundation has an evolutionary mission of unselfishly offering work, care, protection and learning to the underprivileged to augment their knowledge, know-how and autonomy.

We intend to realize the eco village near Puna, in the South of India. A beneficial butterfly garden, a safe place for children to play, learn and simply be children. A garden with permaculture and a self supporting life style. The community takes care of employment for the mothers who will produce handmade clothes and art.
The mothers will be educated to this purpose. There will be a restaurant with healthy vegan food, clear water, a common space for workshops, teaching awareness, yoga, dancing, meditation and learning. There are rooms for staying guests so they can participate in the community structure and development or in giving therapy and workshops.

The fundamental community principle is unity and the development of unselfish and dedicated service. The eco village focuses on co-operation and acknowledgement of the “colour” of each and everyone individually.

Happy New World Foundation is an officially recognized Dutch foundation and has ANBI status.
In order to support our aims the foundation was developed so that donors can easily contribute to support the project.

 

Crowdfunding for India.

This year a foundation has started intending to unite mothers with the children they had to part with, thus enabling them to reunite. 
These children are now living in orphanages. For their development it will be much better to build a future together with their mothers.
The New Happy Foundation organizes all kinds of activities to realize this goal.

To achieve this, it is also necessary to work on this in Indian locations in the neighbourhood of Puna.
This means that our assistants will travel to India, making a start with these Indian projects and will have to pay for their expenses, of course.

The payments donated to the Happy New World Foundation by individuals and companies will be spent on the project itself. And also partly on the activities necessary to acquire money (foundation permit, acquisition, web site). This will be nessecary especially in the beginning.
The foundation considers it important to start noy only here but in India as well. That is why we start a crowd funding so that travelling and staying expenses over there can be met with. It is important for the project to be successful!

This is how we maintain transparency: either you donate to the foundation to raise this project or you participate in the crowd funding in order for the journey to India to be made.

Our bank account number is NL 90 SNSB 0773002596, name of Stichting Happy New World Foundation mentioning: donation project if you want to donate the amount directly to the project or donation crowd funding if you want to donate to the journey and stay in India.Crowdfunding voor India

Daarvoor is het ook nodig dat in India zelf gewerkt wordt aan de totstandkoming van dit project, dat in de buurt van de stad Puna van de grond moet komen. Dat betekent dat medewerkers van de stichting naar India gaan, reizen, daar een start maken met het opzetten van het project en in India natuurlijk ook verblijfkosten hebben.

De gelden die de ‘Happy New World Foundation’ van particulieren en bedrijven gedoneerd krijgen, worden besteed aan het project zelf. En ook voor een deel aan activiteiten die nodig zijn om de gelden te verkrijgen. (stichtingsacte, wervingsmateriaal, website) Vooral in het begin zal dat gebeuren.

De stichting vindt het belangrijk om ook in India zelf aan de slag te gaan. Daarom start de ‘Happy New World Foundation’ een crowdfunding-actie om de reis en verblijfskosten van twee van haar medewerkers te kunnen vergoeden.

U kunt bijvoorbeeld een bedrag doneren aan de stichting, puur voor het project, en/of een gift doen aan de crowdfundings-actie, zodat op die manier de reis en verblijf in India bekostigd kunnen worden. En dat is ook heel belangrijk voor het welslagen van het project!

Op die manier willen we het transparant houden: u doneert aan de stichting om het project tot stand te laten komen of u neemt deel aan de crowdfunding-actie, zodat de reis naar India genaakt kan worden.

Het rekeningnummer van de stichting luidt: NL90 SNSB 0773002596 ten name van de Stichting Happy New World Foundation, onder vermelding van ‘donatie project’ als u rechtstreeks het bedrag aan het project wil verbinden of ‘donatie crowdfunding’ als u een bijdrage wil leveren aan de reis en verblijf in India.

 

 

Geef eten aan de mensen die honger hebben. Zorg voor de arme mensen. Dan zal in deze donkere tijd het licht weer voor jullie doorbreken. Jullie nacht zal veranderen in klaarlichte dag. En Ik zal jullie aldoor leiden. Ik zal jullie te drinken geven als jullie dorst hebben. Ik zal jullie lichaam weer sterk maken. Dan zullen jullie lijken op een waterrijke tuin, op een bron die altijd water geeft.

Cecile Vloet werkt als Energetisch Therapeute Healer Lightwerker sinds 1992. Cecile vind dat deze bronenergie voor iedereen beschikbaar zou moeten zijn en werkt vaak in dienst van anderen zonder enige persoonlijke verwachting. Al een paar jaar voelt Cecile de roeping/wens haar healingen onvoorwaardelijk te geven aan mensen en situaties die dat nodig hebben en haar werk over te geven, op te offeren aan het hogere principe: het enige wat ware vreugde geeft. Wat daar bij hoort is het vertrouwen dat er dan voor haar gezorgd wordt. Om mensen niet alleen in Nederland onvoorwaardelijk te kunnen helpen gaat Cecile volgend jaar samen met haar partner naar India voor het project: Moeders en hun kinderen en armen van India. Dit project is gericht om armen en rijken met elkaar te verbinden. Het bewustzijn dat iedereen een kwaliteit heeft. Dat als we die gaan geven er genoeg is voor iedereen en alles precies in elkaar past. Delen is vermenigvuldigen.

Tijdens haar werk is Cecile een verbinding van Goddelijke. Healingen worden geleid door het licht van het hoogste bewustzijn en energie van mensen word op een hoger plan gebracht. Niemand hoeft aan bepaalde voorwaarden te voldoen dat is onvoorwaardelijk. De energie gaat daarheen waar deze nodig is dat is voor iedereen verschillend. Mensen worden voorbereid voor de transformatie naar een hoger niveau van ontwikkeling. Tijdens haar werk word afgestemd op de dimensie de bron van waarheid eenheid zuiverheid en schoonheid. Mensen contact laten maken met dit veld werk helend. Mensen kunnen daardoor door hun mentale en emotionele grenzen heen breken en zichzelf in hun essentie ervaren. 

Cecile: Al een paar jaar voel ik de roeping of wens mijn healingen onvoorwaardelijk te geven. Voor mij is leven me laten leiden naar plaatsen /mensen die dat nodig hebben. Mensen eten geven die dat nodig hebben. Zorgen voor arme mensen of dat nu geestelijk emotioneel is of werkelijke armoede. Als ik naar mij hart luister wil ik deze mensen helpen. Me verbinden met de bron die onuitputtelijke geeft. Mensen geven wat je zelf nodig hebt maakt me gelukkig en sterk.
Er is genoeg voor iedereen. Als iedereen zijn talenten gaat geven en leert delen past alles precies in elkaar.

Om onbaatzuchtige dienstverlening te kunnen doen zou het fijn zijn als Cecile een vast basis inkomen zou ontvangen voor haar vaste lasten. 
Stelt u haar werk op prijs dan kunt u een bedrag van bijvoorbeeld 250,00 100,00 50,00 25,00. Of meer doneren. Iedere ondersteuning is welkom. 
Stuur dan een email naar cecilevloet@planet.nl 
Wilt u betrokken zijn en er deel van uitmaken dan verwijs ik u graag naar de website www.happynewworldfoundation.com en of de facebook pagina Cecile Vloet en Happy New World Foundation waar u alle informatie vind over het project en deze organische manier van leven.

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon