top of page

Happy New World Foundation 

Geef eten aan de mensen die honger hebben. Zorg voor de arme mensen. Dan zal in deze donkere tijd het licht weer voor jullie doorbreken. Jullie nacht zal veranderen in klaarlichte dag. En Ik zal jullie aldoor leiden. Ik zal jullie te drinken geven als jullie dorst hebben. Ik zal jullie lichaam weer sterk maken. Dan zullen jullie lijken op een waterrijke tuin, op een bron die altijd water geeft.’

Cecile’s werk voor de wereld

De Stichting Happy New World wil bijdragen aan heling van de wereld en de problemen die er nu gaande zijn, het oplossen en bevrijden van vastgelopen patronen, waardoor er meer vrede en eenheid tussen de mensen ervaren kan worden.

Het voorleven en het energetisch neerzetten van sjablonen van een hogere dimensie maakt de weg vrij voor anderen om dit ook te kunnen. Het zal zorgen voor meer verbinding tussen culturen en religies en het ontwikkelen van onvoorwaardelijke liefde, compassie en begrip voor de ander. 

Cecile vindt deze ontwikkeling van groot belang in deze tijd van transformatie. 

De stichting Happy New World heeft twee doelen die deze transformatie versterken:

– Het ondersteunen van het helingwerk van Cecile en te verspreiden, zodat haar bereik groter wordt. Dit werk staat onder andere ten dienste van de andere activiteiten van de stichting. En heeft ook een autonome, spirituele betekenis in het verbinden van mensen onderling en met Moeder Aarde.

– Het ontwikkelen van opbouwende activiteiten in gemeenschappen van mensen en dieren, waar de negatieve gevolgen van de problemen van deze tijd het sterkst worden gevoeld.

Het helingwerk van Cecile verbindt mensen met Moeder Aarde en met het oneindig licht van de bron , waardoor mensen hun onafhankelijkheid en hun werkelijke kracht kunnen ervaren. 

De energetische collectieve verandering ligt in het verlengde van ieders individuele ontwikkeling.

Cecile is een waar licht, wier aanwezigheid, wijsheid en liefdevolle begeleiding mensen zal wijzen op wie ze zijn.

Met wijsheid en compassie weet Cecile mensen te inspireren om in zichzelf de onafhankelijke leider en de onvoorwaardelijke liefde te vinden. Voorbij de beperkingen van hun persoonlijke conditionering en identiteit.

Als spiritueel teacher zet Cecile zoekers naar waarheid op het directe pad naar vrijheid en zelfrealisatie.

Tijdens haar lichtwerkersreizen wordt haar bewustzijn door  Goddelijke genade geleid. Daarmee is ze in staat om de energie en de situatie te transformeren naar meer licht en op te tillen naar een hogere dimensie. 

Cecilia Johanna Theodora werd geboren In St. Anthonis Nederland.

Cecile: ‘Al een paar jaar voel ik de roeping of wens mijn healingen onvoorwaardelijk te geven. Voor mij is leven me laten leiden naar plaatsen /mensen die dat nodig hebben. Mensen eten geven die dat nodig hebben. Zorgen voor arme mensen, of dat nu geestelijk, emotioneel is of om werkelijke armoede gaat. Als ik naar mij hart luister wil ik deze mensen helpen. Me verbinden met de bron die onuitputtelijke voeding geeft. Mensen geven wat je zelf nodig hebt maakt me gelukkig en sterk.
Er is genoeg voor iedereen. Als iedereen zijn talenten gaat geven en leert delen, past alles precies in elkaar.

Happy New World Foundation is een erkende Nederlandse stichting en beschikt over de ANBI status. Om onze goede doelen te steunen is de stichting opgericht, waardoor donoren gemakkelijk een bijdrage kunnen leveren om het project te kunnen ondersteunen.

De gelden die de ‘Happy New World Foundation’ van particulieren en bedrijven gedoneerd krijgen, worden besteed aan de projecten. En ook voor een deel aan activiteiten die nodig zijn om de gelden te verkrijgen. Stelt u haar werk op prijs dan kunt u een bedrag van bijvoorbeeld 250,00 100,00 50,00 25,00 of meer maandelijks of eenmalig doneren. 

Het rekeningnummer van de stichting luidt: NL90 SNSB 0773002596 ten name van de Stichting Happy New World Foundation, onder vermelding van ‘donatie ’

48987033_1962591423777215_63350427626388
bottom of page