top of page

Annuleringsvoorwaarden.

Annulering door Praktijk Energetische Therapie

Bij onvoldoende deelname behoudt Praktijk Energetische Therapie zich het recht voor om een reis te annuleren. U ontvangt in dit geval minimaal 10 dagen van tevoren telefonisch of schriftelijk bericht. In deze zeldzame gevallen zullen wij proberen u een alternatief aan te bieden. U bent ten allen tijde vrij om het alternatief te accepteren. Indien u het niet accepteert ontvangt u uw geld terug. Wij brengen hier wel € 50,- administratiekosten op in mindering.

Als er minder dan drie deelnemers zijn voor een reis en Praktijk Energetische Therapie besluit de reis uit te voeren dan betalen de twee deelnemers een toeslag van €200,- inclusief BTW per deelnemer. Daarvoor zijn twee redenen. De deelnemer krijgt dan i.p.v. groeps coaching, individuele coaching, waardoor de deelnemer meer uren aan intensieve persoonlijke coaching krijgt. 
Daarnaast maakt Praktijk Energetische Therapie onkosten die op deze manier betaald kunnen worden.

Aansprakelijkheid

Praktijk Energetische Therapie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de reis. Wij adviseren u daarom een reis-, annuleringsverzekering af te sluiten.

Praktijk Energetische Therapie is niet aansprakelijk voor eventuele onbevoegd gedane toezeggingen van haar personeel, leveranciers, hulppersonen en/of derden voor zover die in strijd zijn met het aanbod van de reisorganisator of dienstverlener dan wel met deze voorwaarden, behoudens haar dwingendrechtelijke aansprakelijkheid op grond van een Verdrag, Verordening of de wet.

De deelnemer is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door zijn eigen ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een gemiddelde, correcte reiziger.

Indien u de reis moet annuleren door omstandigheden dan gelden de reisvoorwaarden voor deze omstandigheden: door ziekte en sterfgeval van eerstegraads familieleden zoals partner, ouders ook adoptie- en stiefouders, schoonouders, kinderen ook adoptie- en stiefkinderen, schoondochters- en zonen, ernstige schade aan uw huis, nieuwe baan na werkeloosheid, echtscheiding, zwangerschapscomplicaties, werkloosheid door onvrijwillig ontslag. 
Sluit dus een reis-, annuleringsverzekering af! Dat voorkomt problemen.

Annulering door de reiziger

Wanneer u besluit uw reis te annuleren gelden de volgende voorwaarden:
Tot 6 weken voor vertrek betaalt u 30% van de reissom;
Van 6 weken tot 4 weken voor vertrek betaalt u 50% van de reissom;
Van 4 weken (31 dagen) tot de dag van vertrek betaalt u 100% van de reissom.

Indien u een reis-, annuleringsverzekering heeft afgesloten, kan er de mogelijkheid zijn dat u uw reiskosten via de verzekering retour krijgt.

Naast annuleren is het mogelijk om uw reis om te boeken binnen Praktijk Energetische Therapie naar een andere reis, mits het een soortgelijke reis is. Dus indien u een 7-daagse coaching reis heeft geboekt dan kunt u een andere 7-daagse coaching reis boeken met bijbetaling indien de reis duurder is. De vertrekdatum van de reis moet wel binnen 5 maanden na de geannuleerde reis plaatsvinden. De reisvoorwaarden van de eerst geboekte reis blijven van kracht. Daarnaast is het mogelijk om iemand anders in plaats van u de reis te laten maken.

Uitsluiting van deelname

De deelnemer die zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een spirituele reis daardoor wordt bemoeilijkt, kan door Praktijk Energetische Therapie van de reis worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer.

bottom of page